Faculty Details

Mr.Anilkumar Mishra

Principal

Mr.Anilkumar Mishra

Mr.Anilkumar Mishra

Mr.Anilkumar Mishra

Principal

M.A., B.Ed

Mrs. Jaimini Sharma

PGT

Mrs. Jaimini Sharma

Mrs. Jaimini Sharma

Mrs. Jaimini Sharma

PGT

M.A., B.Ed

Mrs. Lata Solanki

PGT

Mrs. Lata Solanki

Mrs. Lata Solanki

Mrs. Lata Solanki

PGT

M.A., B.Ed

Miss. Priyanka Sharma

PGT

Miss. Priyanka Sharma

Miss. Priyanka Sharma

Miss. Priyanka Sharma

PGT

M.Sc., B.Ed

Miss. Zinkal Rojasara

PGT

Miss. Zinkal Rojasara

Miss. Zinkal Rojasara

Miss. Zinkal Rojasara

PGT

M.Tech

Miss. Urvisha Patel

TGT

Miss. Urvisha Patel

Miss. Urvisha Patel

Miss. Urvisha Patel

TGT

B.Sc., B.Ed

Mrs. Preeti Asthana

PRT

Mrs. Preeti Asthana

Mrs. Preeti Asthana

Mrs. Preeti Asthana

PRT

B.A

Mr. Kumar Patel

UDC

Mr. Kumar Patel

Mr. Kumar Patel

Mr. Kumar Patel

UDC

M.Com., M.P

Mr. J.J.Ghetiya

Director

Mr. J.J.Ghetiya

Mr. J.J.Ghetiya

Mr. J.J.Ghetiya

Director

M.Sc., B.Ed

Mr. Kartikey Thakar

PGT

Mr. Kartikey Thakar

Mr. Kartikey Thakar

Mr. Kartikey Thakar

PGT

M.Tech., B.E.,

Mrs. Mittali Thakar

PGT

Mrs. Mittali Thakar

Mrs. Mittali Thakar

Mrs. Mittali Thakar

PGT

M.Sc., B.Ed

Miss. Shreyanshi Shah

PGT

Miss. Shreyanshi Shah

Miss. Shreyanshi Shah

Miss. Shreyanshi Shah

PGT

M.Com., B.Ed

Mrs. Amita Solanki

TGT

Mrs. Amita Solanki

Mrs. Amita Solanki

Mrs. Amita Solanki

TGT

B.Sc., B.Ed

Mrs.Dharamba Rana

TGT

Mrs.Dharamba Rana

Mrs.Dharamba Rana

Mrs.Dharamba Rana

TGT

B.Sc., B.Ed

Mr. Devisinh Khatnawali

PTI

Mr. Devisinh Khatnawali

Mr. Devisinh Khatnawali

Mr. Devisinh Khatnawali

PTI

M.Ped., B.Ped

Miss. Disha Patel

Medical Representative

Miss. Disha Patel

Miss. Disha Patel

Miss. Disha Patel

Medical Representative

M.B.B.S

Mrs. Aparna Bhavsar

PGT

Mrs. Aparna Bhavsar

Mrs. Aparna Bhavsar

Mrs. Aparna Bhavsar

PGT

M.A., B.Ed

Miss. Krishna Sheth

PGT

Miss. Krishna Sheth

Miss. Krishna Sheth

Miss. Krishna Sheth

PGT

M.Com., B.Ed

Mr. Moolaram Godaram

PGT

Mr. Moolaram Godaram

Mr. Moolaram Godaram

Mr. Moolaram Godaram

PGT

M.A., B.Ed

Mrs. Vandana Yadav

PGT

Mrs. Vandana Yadav

Mrs. Vandana Yadav

Mrs. Vandana Yadav

PGT

M.A.

Miss. Anjana Agola

TGT

Miss. Anjana Agola

Miss. Anjana Agola

Miss. Anjana Agola

TGT

B.Sc., B.Ed

Miss. Sweta Chavda

TGT

Miss. Sweta Chavda

Miss. Sweta Chavda

Miss. Sweta Chavda

TGT

B.A., B.Ed

Mr. Ashish Joshi

Librarian

Mr. Ashish Joshi

Mr. Ashish Joshi

Mr. Ashish Joshi

Librarian

M.Lib