Faculty Details

Mr.Anilkumar Mishra

Principal

Mr.Anilkumar Mishra

Mr.Anilkumar Mishra

Mr.Anilkumar Mishra

Principal

M.A., B.Ed

Mrs. Jaimini Sharma

PGT

Mrs. Jaimini Sharma

Mrs. Jaimini Sharma

Mrs. Jaimini Sharma

PGT

M.A., B.Ed

Mr. Moolaram Godaram

PGT

Mr. Moolaram Godaram

Mr. Moolaram Godaram

Mr. Moolaram Godaram

PGT

M.A., B.Ed

Miss. Sweta Chavda

TGT

Miss. Sweta Chavda

Miss. Sweta Chavda

Miss. Sweta Chavda

TGT

B.A., B.Ed

Mr. Kumar Patel

UDC

Mr. Kumar Patel

Mr. Kumar Patel

Mr. Kumar Patel

UDC

M.Com., M.P

Mr. J.J.Ghetiya

Director

Mr. J.J.Ghetiya

Mr. J.J.Ghetiya

Mr. J.J.Ghetiya

Director

M.Sc., B.Ed

Mr. Kartikey Thakar

PGT

Mr. Kartikey Thakar

Mr. Kartikey Thakar

Mr. Kartikey Thakar

PGT

M.Tech., B.E.,

Mrs. Vandana Yadav

PGT

Mrs. Vandana Yadav

Mrs. Vandana Yadav

Mrs. Vandana Yadav

PGT

M.A.

Mr. Devisinh Khatnawali

PTI

Mr. Devisinh Khatnawali

Mr. Devisinh Khatnawali

Mr. Devisinh Khatnawali

PTI

M.Ped., B.Ped

Miss. Disha Patel

Medical Representative

Miss. Disha Patel

Miss. Disha Patel

Miss. Disha Patel

Medical Representative

M.B.B.S

Mrs. Aparna Bhavsar

PGT

Mrs. Aparna Bhavsar

Mrs. Aparna Bhavsar

Mrs. Aparna Bhavsar

PGT

M.A., B.Ed

Miss. Krishna Sheth

PGT

Miss. Krishna Sheth

Miss. Krishna Sheth

Miss. Krishna Sheth

PGT

M.Com., B.Ed

Mrs. Amita Solanki

TGT

Mrs. Amita Solanki

Mrs. Amita Solanki

Mrs. Amita Solanki

TGT

B.Sc., B.Ed

Mr. Ashish Joshi

Librarian

Mr. Ashish Joshi

Mr. Ashish Joshi

Mr. Ashish Joshi

Librarian

M.Lib